Συστήματα Αεριζόμενων Προσόψεων

 1. E97 Forte

  • E97_FORTE_1_233
  • E97_FORTE_2_232

  Το σύστημα σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση βαρέων υλικών πρόσοψης με πάχος που υπερβαίνει τα 20 mm.

  Τα προφίλ και τα παρελκόμενα κατασκευάζονται ώστε να αντέχουν στις υψηλές πιέσεις που οφείλονται στο βάρος των υλικών πρόσοψης που φθάνει τα 90 kg/m2. Στο σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης Forte, χρησιμοποιούνται αγκύρια Fischer® προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση του υλικού πρόσοψης στον κύριο φέροντα οργανισμό του συστήματος. Η τεχνολογία των αυτοκοπτικών αγκυρίων είναι μοναδική όσο αφορά τη διάτρηση και την τοποθέτηση του αγκυρίου στο πίσω (αθέατο) μέρος του υλικού πρόσοψης.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • άψογη εμφάνιση της πρόσοψης χωρίς ορατά στοιχεία στήριξης
  • μεγάλη ποικιλία μεγεθών και σχεδίων του υλικού πρόσοψης
  • το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας κατά τη στερέωση των πλακιδίων χάρη στα αυτοκοπτικά αγκύρια Fischer®
  • δυνατότητα χρήσης υλικών πρόσοψης με πάχος από 8 mm έως πάνω από 35 mm
  • εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση – 1,5 τ.μ. ανά άτομο ανά ώρα
  • ασφαλή και λεπτομερώς μελετημένη εργασία που καλύπτει ολόκληρο το έργο και εγγυάται ένα σύστημα ολοκληρωμένης λύσης

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για τοποθέτηση:

  • πέτρα
  • μάρμαρο
  • γρανίτης

  Μέθοδος τοποθέτησης: αυτοκοπτικά αγκύρια

  Ε97 Forte Pins

  Το σύστημα σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση βαρέων υλικών πρόσοψης με πάχος που υπερβαίνει τα 20 mm. Τα προφίλ και τα παρελκόμενα έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαχειρίζονται τα υψηλά φορτία που οφείλονται στο βάρος των υλικών πρόσοψης το οποίο φθάνει τα 80 kg/m2.

  Το σύστημα προσφέρει:
  οριζόντια προφίλ στήριξης, προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, που επιτρέπουν την τοποθέτηση πάνελ διαφόρων διαστάσεων
  βελτιστοποίηση της υποδομής με βέλτιστη κατανομή των φορτίων σε κατακόρυφες κολώνες στήριξης

  Υλικά κατάλληλα για ανάρτηση:

  • πέτρα
  • μάρμαρο

  Μέθοδος τοποθέτησης: χαλύβδινοι πείροι

  Forte light
  Το σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης Forte light σχεδιάστηκε για την κρυφή τοποθέτηση λεπτών και λείων υλικών πρόσοψης με χρήση αυτοκοπτικών αγκυρίων Fischer®. Τα αυτοκοπτικά αγκύρια, τα παρελκόμενα του συστήματος και τα προφίλ που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν την ασφαλή τοποθέτηση ινοπλισμένων τσιμεντοσανίδων, πάνελ από HPL, πέτρα και κεραμικά υλικά με πάχος που δεν θα υπερβαίνει τα 30 mm.
  Στο σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης FORTE Light, χρησιμοποιούνται αγκύρια FISCHER® και KEIL® προκειμένου να διασφαλιστεί η σύνδεση του υλικού πρόσοψης στα κύρια προφίλ του συστήματος.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • άψογη εμφάνιση της πρόσοψης χωρίς ορατά στοιχεία στήριξης
  • μεγάλη ποικιλία μεγεθών και σχεδίων του υλικού πρόσοψης
  • το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας κατά τη στερέωση των πλακιδίων χάρη στα αυτοκοπτικά αγκύρια FISCHER® και KEIL®
  • δυνατότητα χρήσης υλικών πρόσοψης με πάχος από 8 mm έως πάνω από 35 mm
  • εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση – 1,5 τ.μ. ανά άτομο ανά ώρα
  • ασφαλή και λεπτομερώς μελετημένη εργασία που καλύπτει ολόκληρο το έργο και εγγυάται ένα σύστημα ολοκληρωμένης λύσης

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για τοποθέτηση:

  • γυαλί
  • λεπτή πέτρα
  • ινοπλισμένες τσιμεντοσανίδες

  Μέθοδος τοποθέτησης: αυτοκοπτικά αγκύρια

 2. E97 Vario

  • E97_VARIO_1_230
  • E97_VARIO_2_231

  Το σύστημα Vario αποτελεί γενική μέθοδο για την τοποθέτηση πληθώρας υλικών πρόσοψης και υλοποιείται με την επιλογή ειδικά σχεδιασμένων παρελκομένων. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ των παρακάτω συστημάτων Vario:

  Vario Agrob Buchtal

  Το σύστημα προορίζεται για την τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων Agrob Buchtal Kera Twin K15/K18 και αναπτύσσεται σε συνεργασία με την πρωτοπόρα Γερμανική κατασκευάστρια εταιρεία.
  Το σύστημα διαφέρει από τις υπάρχουσες λύσεις στο ότι διαθέτει ένα κύριο προφίλ στήριξης του οποίου το σχήμα επιτρέπει την ένωση του διακένου που δημιουργείται μεταξύ παρακειμένων πλακιδίων με ακρίβεια.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • ευκολότερη ένωση του κατακόρυφου διακένου που δημιουργείται μεταξύ των πλακιδίων μέσω ενός κύριου κατακόρυφου προφίλ στήριξης, προσαρμοσμένου σχήματος, που δεν επιτρέπει την κίνηση των πλακιδίων σε οριζόντια διεύθυνση
  • δυνατότητα βαφής του ορατού τμήματος του προφίλ της ένωσης με κατάλληλο χρώμα που θα ταιριάζει με το χρώμα του υλικού της πρόσοψης
  • βελτιωμένη προστασία από καταιγίδες
  • ευκολότερη και ασφαλέστερη τοποθέτηση των προσαρμογέων στις αυλακώσεις των πλακιδίων μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου πολυμερικού (PA6 30GF) παρελκόμενου, που έχει αναπτύξει η ΕΤΕΜ και του οποίου η βασική χρήση είναι η ευθυγράμμιση και η τοποθέτηση των αγκίστρων αλουμινίου
  • δυνατότητα κατασκευής προφίλ για την τοποθέτηση πλακιδίων σε διαφορετικά ύψη πάνω στο ίδιο προφίλ
  • δυνατότητα κατασκευής του κύριου προφίλ στήριξης σε προσαρμοσμένα μήκη, από 186 mm έως πάνω από 4.000 mm
  • το προφίλ, που είναι διάτρητο από τις δύο πλευρές και αποτελεί μοναδική λύση για το τελείωμα των παραθύρων που βρίσκονται υπερβολικά κοντά στη βάση κατασκευής (έως και 50 mm) καθώς και για την τοποθέτηση επένδυσης σε κολώνες

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για ανάρτηση

  • κεραμικά πλακίδια Agrob Buchtal Kera Twin K15/K18

  Μέθοδος τοποθέτησης: άγκιστρα

  Vario Agrob Buchtal K20

  Αυτό το σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης, που επίσης αναπτύσσεται σε συνεργασία με την Agrob Buchtal, έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων Agrob Buchtal Kera Twin K20.
  Ο καινοτόμος οδηγός του συστήματος εξασφαλίζει ακόμα πιο αποτελεσματική και γρήγορη τοποθέτηση – τα πάνελ τοποθετούνται με απλή ανάρτηση.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • φυσικό αερισμό
  • εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση των πάνελ
  • απαλλαγή από πρόσθετα άγκιστρα, παρελκόμενα και εργαλεία
  • μεγάλη ποικιλία μεγεθών στα βασικά πάχη των πάνελ
  • αυξημένη πυραντοχή
  • υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης
  • υδρατμοπερατότητα

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για ανάρτηση:

  • κεραμικά πλακίδια Agrob Buchtal K20

  Μέθοδος τοποθέτησης: ανάρτηση σε ειδικά διάτρητο προφίλ

  Vario undercut

  Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την κρυφή τοποθέτηση λεπτών και λείων υλικών πρόσοψης με τη χρήση αυτοκοπτικών αγκυρίων. Τα αυτοκοπτικά αγκύρια, τα παρελκόμενα του συστήματος και τα σχεδιασμένα προφίλ επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση του υλικού.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • άψογη εμφάνιση της πρόσοψης χωρίς ορατά στοιχεία στήριξης
  • μεγάλη ποικιλία μεγεθών και σχεδίων του υλικού πρόσοψης
  • το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας κατά τη στερέωση των πλακιδίων χάρη στα αυτοκοπτικά αγκύρια Fischer®
  • δυνατότητα χρήσης υλικών πρόσοψης με πάχος από 8 mm έως πάνω από 35 mm
  • εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση – 1,5 τ.μ. ανά άτομο ανά ώρα
  • λεπτομερώς μελετημένη εργασία που καλύπτει ολόκληρο το έργο και εγγυάται ένα σύστημα ολοκληρωμένης λύσης

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για ανάρτηση:

  • HPL
  • Ινοπλισμένες τσιμεντοσανίδες
  • Κεραμικά
  • Πέτρα πάχους κάτω από 20 mm
  • Γυαλί

  Μέθοδος τοποθέτησης: αυτοκοπτικά αγκύρια

  Vario clips

  Το σύστημα Vario clips έχει σχεδιαστεί για την ορατή τοποθέτηση λεπτών και λείων υλικών πρόσοψης με τη χρήση συνδέσμων. Τα προφίλ και παρελκόμενα, που κατασκευάζονται ειδικά για το σύστημα VARIO, εξασφαλίζουν την ασφαλή τοποθέτηση ινοπλισμένων τσιμεντοσανίδων, πάνελ από HPL, γυαλί, ελαφριά πέτρα και κεραμικά υλικά με πάχος που δεν θα υπερβαίνει τα 12 mm.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • γρήγορη τοποθέτηση ακριβείας χωρίς τη χρήση ειδικού εξοπλισμού κύρια προφίλ με διατομή οπών που αντιστοιχεί στο μέγεθος του υλικού πρόσοψης
  • ευκολότερη ευθυγράμμιση του κατακόρυφου διακένου μεταξύ των πλακιδίων μέσω του κύριου κατακόρυφου προφίλ, του οποίου το ειδικό σχήμα περιορίζει την κίνησή τους κατά την οριζόντια διεύθυνση
  • δυνατότητα βαφής του ορατού τμήματος του προφίλ της ένωσης ώστε να ταιριάζει με το υλικό της πρόσοψης
  • βελτιωμένη προστασία από καταιγίδες
  • δυνατότητα κατασκευής προφίλ που επιτρέπουν την τοποθέτηση πλακιδίων διαφορετικού ύψους πάνω στο κύριο προφίλ
  • δυνατότητα κατασκευής κύριων προφίλ διαφορετικών μηκών
  • κύριο προφίλ, το οποίο είναι διάτρητο από τις δύο πλευρές και αποτελεί εξαιρετική λύση για το τελείωμα των παραθύρων που βρίσκονται κοντά στη βάση κατασκευής (έως και 50 mm) καθώς και για την τοποθέτηση υλικών πρόσοψης πάνω σε κολώνες

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για ανάρτηση:

  • γυαλί πάχους κάτω από 12 mm
  • HPL πάχους κάτω από 12 mm
  • ινοπλισμένη τσιμεντοσανίδα πάχους κάτω από 12 mm
  • κεραμικά πλακίδια πάχους κάτω από 12 mm

  Μέθοδος τοποθέτησης:
  Ειδικό διάτρητο προφίλ με συνδέσμους

  Vario με ορατά στοιχεία στήριξης
  Το σύστημα είναι κατάλληλο για την ορατή τοποθέτηση λεπτών και λείων υλικών πρόσοψης με τη χρήση πριτσινιών/βιδών. Τα προφίλ και παρελκόμενα, που κατασκευάζονται ειδικά για το σύστημα VARIO, εξασφαλίζουν την ασφαλή τοποθέτηση ινοπλισμένων τσιμεντοσανίδων, πάνελ από HPL και τσιμεντοσανίδων Aquapanel με πάχος που δεν θα υπερβαίνει τα 12 mm.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • γρήγορη τοποθέτηση πάνω σε υλικά πρόσοψης διαφορετικού μεγέθους
  • δυνατότητα βαφής των ορατών πριτσινιών ώστε να ταιριάζουν με το υλικό της πρόσοψης
  • δυνατότητα χρήσης υλικών πρόσοψης με πάχος από 4 mm έως 8 mm

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για ανάρτηση
  Μέθοδος τοποθέτησης: πριτσίνια/βίδες

  Vario adhesive

  Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση ελαφρών υλικών πρόσοψης με κρυφή κολλητή τεχνική στήριξης.
  Η ETEM προτείνει τη χρήση πάνελ Sika Tack®.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • κόλλα με μακροχρόνια ελαστικότητα που εγγυάται ο κατασκευαστής
  • αυτοκόλλητη ταινίας διπλής όψης που είναι απαραίτητη για τη σταθερή στερέωση των πάνελ της πρόσοψης για τουλάχιστον 12 ώρες, μέχρι η κόλλα να διεισδύσει μόνιμα στο επιφανειακό στρώμα τους
  • Η προεπεξεργασία των κύριων προφίλ στήριξης και της πίσω πλευράς των πάνελ της πρόσοψης είναι εξαιρετικά σημαντική για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για ανάρτηση:

  • Ινοπλισμένες τσιμεντοσανίδες
  • Πάνελ HPL

  Μέθοδος τοποθέτησης: κολλητή τεχνική

  Vario Argeton

  Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για την ορατή τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων Argeton.

  Το σύστημα προσφέρει:

  • κύρια προφίλ στήριξης με προανοιγμένες οπές σε απόσταση 25 mm, προς διευκόλυνση της προκαταρκτικής εργασίας του μελετητή και της προετοιμασίας της κατασκευής
  • εύκολη τοποθέτηση πλακιδίων βασικών διαστάσεων στην κολώνα στήριξης γενικής χρήσης
  • διάτρητο προφίλ φινιρίσματος

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για ανάρτηση

  • κεραμικά πλακίδια Argeton

  Μέθοδος τοποθέτησης: διάτρητα προφίλ με άγκιστρα

  Vario etalbond

  Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για την τοποθέτηση των σύνθετων πάνελ etalbond®, που κατασκευάζονται από την ΕΛΒΑΛ Color.
  Το σύνθετο πάνελ etalbond® είναι ένα ακόμα προϊόν που προσφέρεται από την ETEM. Έτσι, μπορείτε να βασιστείτε στην ολική ποιότητα λειτουργίας που εξασφαλίζει το υλικό της πρόσοψης καθώς και το σύστημα τοποθέτησης.

  Το σύστημα προσφέρει:

  βέλτιστη λύση για μεγάλες και επίπεδες προσόψεις
  εύκολη, γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση των σύνθετων πάνελ
  βέλτιστη συμπεριφορά στη θερμική διαστολή των σύνθετων πάνελ

  Υλικά πρόσοψης κατάλληλα για τοποθέτηση: etalbond®

  Μέθοδος τοποθέτησης: πριτσίνια/βίδες

 3. E97 Bravo

  • E97_BRAVO_2_224
  • E97_BRAVO_1_225

  Τα συστήματα Αεριζόμενων προσόψεων (VFS) της ΕΤΕΜ αναπτύχθηκαν έτσι ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση διαφόρων υλικών πρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου.

  Όλα τα συστήματα αεριζόμενων πρόσοψεων σχεδιάζονται με βάση την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων με τα συστήματα της ΕΤΕΜ, μία προσέγγιση που ακολουθούμε και η οποία αποτελείται από τις διαδικασίες και τους κανονισμούς κατασκευής και προσβλέπει στη δημιουργία αρχιτεκτονικών συστημάτων με τον υψηλότερο δυνατό βαθμό ασφάλειας, βέλτιστο σχεδιασμό και ευκολία στη χρήση.

  Εφαρμόζονται τα ισχύοντα πρότυπα και οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Με όλα τα συστήματά της, η ΕΤΕΜ εγγυάται εξοικονόμηση και αποδοτικότητα ενέργειας, εξαιρετική εξωτερική εμφάνιση, φυσικό αερισμό και γρήγορη τοποθέτηση.

  Το σύστημα Bravo σχεδιάστηκε για την τοποθέτηση σύνθετων υλικών και μεταλλικών φύλλων με εφαρμογή της πλέον επιτυχημένης αρχής των αναρτημένων πάνελ.

  Το Bravo αποτελεί τη βέλτιστη λύση για μεγάλες και επίπεδες προσόψεις, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση των κασετών σύνθετων πάνελ και τη βέλτιστη απόκριση στη θερμική διαστολή του υλικού.

  Το E97 BRAVO προσφέρει:

  • Μοναδικό σχεδιασμό που συνδυάζει κύρια προφίλ στήριξης με γωνιακούς βραχίονες (σχήματος L) για στήριξη στον τοίχο
  • Περισσότερους από 30 τύπους βραχιόνων, μήκους από 40 mm έως 300 mm, που εξασφαλίζουν την ευθυγράμμιση του υλικού πρόσοψης ενώ απαλείφουν τις ανωμαλίες της βάσης κατασκευής
  • Δυνατότητα προσαρμογής στις 3 διαστάσεις, διευκολύνοντας έτσι την τοποθέτηση

  Υλικά κατάλληλα για τοποθέτηση:

  • Σύνθετα υλικά
  • Μεταλλικά φύλλα

  Μέθοδος ανάρτησης: άγκιστρα